TASARIM KAVRAMLARI ÜZERİNDEN FARKLI MEKÂNSAL OKUMALAR

Mimarlık, İçmimarlık gibi tasarım disiplinlerinde mekâna ilişkin farklı görüşler yer almaktadır. Genel tanımı ile mekân kavramı; sınırları fiziksel öğelerle tanımlanmış, içinde bir yaşam döngüsünün sürdüğü ve bireylerin farklı eylemlerini gerçekleştirebildikleri hacimler olarak tanımlanabilir. Eylemin türüne göre mekânların işlevleri de değişiklik göstermektedir. Konut, restoran, müze, mağaza vb. işlevi farklı tüm mekânlar, bireysel ve toplumsal gereksinim, istek ve beğeni doğrultusunda farklı kurgular üzerinden şekillenmektedir. İçinde zaman geçirilen/deneyimlenen her mekân, kullanıcısı tarafından gözlemlenmeye ve yorumlanmaya açık hale gelmektedir. Birbirinden farklı tasarım kavramları üzerinden mekânları okumak mümkündür.