KADINLARDA ANKSİYETE ÇİFT UYUMU VE DOĞUM KORKUSU ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Kaygı, çift uyumu ve doğum korkusuna ilişkili olarak toplumu bilgilendirmeye yönelik, yazılı ve görsel basın yardımıyla toplumsal farkındalığın oluşturulması ve sağlanması önerilir. Kaygı ve doğum korkusunu azaltmaya yönelik kadınların bilgilendirmeye dönük eksikliklerin gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi önerilir. Çift uyumu, kaygı ve doğum korkusuna ilişkin aile ve sosyal politikaların gözden geçirilmesi ve bu konuya ilişkin uzmanların sayısı arttırılması, ulaşılabilirliklerinin kolaylaştırılması önerilir. Anksiyetenin, doğum korkusuna etkisi göz önünde bulundurularak bu konuya ilişkin farkındalığı arttırmak için gerekli envanterlerin sağlanması, tespiti, uygulanması, planlanması ve müdahalesi konusunda eksiklerin gözden geçirilerek yeni düzenlemeler yapılması önerilir.