KENT UNSURLARI

Günümüz rekabet şartları farklılaşma kavramını hayatımıza dâhil etmiştir. Farklılaşmanın en bariz sembolü de markalaşmaktır. Bu noktadan hareketle Her yönü ile her sektör yoğun bir rekabet içerisindedir. Rekabet yalnızca markalar, kişiler, siyasi partiler arasında değil şehirlerarasında da rekabet yaşanmaktadır. Başarılı akılcı bir stratejik plan olmadan şehirlerin doğru yönetilmesi mümkün değildir. Dünün marka kentleri değişen rekabet şartları nedeni ile ekonomik üstünlüklerini bir başka şehir karşısında yitirebiliyorlar. Bugünün gözde şehirleri bile stratejik planlar geliştirilmez ve ona uygun davranmazlar ise gelecekte aynı kaderi yaşayacaklardır. Değişen dönüşen dünyada şehirlerin de rolleri değişmektedir. Bunun en önemli sebebi teknolojinin getirdiği küreselleşme ve son yıllarda sanayi sektöründeki hızlı gelişim ve değişimdir. Bu da beraberinde rekabeti getirmiştir. Doğru yürütülen profesyonel şehir yönetimi ziyaretçileri kendine çeken en önemli unsurlardandır. Şehirlerin yönetiminde söz sahibi olan aktörlerin, hedef gruplara yönelik geliştireceği stratejiler bu noktada hayati öneme sahiptir Bu sebeple vizyonu olan, farklı konumlandırılan destinasyonlar bugün ve gelecekte ziyaretçi sayısında artış sağlayacaktır.