KİRAZDA MODERN TERBİYE SİSTEMLERİ

Gıda ihtiyacının karşılanmasında büyük bir önemi olan bitkisel üretim alanlarının bilinçsiz uygulamalar sonucu azalması ve dünya nüfusunun artışına paralel olarak ihtiyacı karşılamada yetersiz kalması bu alanların kıymetini artırmaktadır. Bu durum da, bu alanların daha etkin bir şekilde kullanım zorunluluğunu doğurmaktadır. Bu sebepten ve ekonomik kaygılardan dolayı yetiştiricilik yapılan tüm meyve türlerinde asıl amaç birim alandan daha fazla ve kaliteli ürün elde etmek olmalıdır. Bu amaç doğrultusunda dünya meyve yetiştiriciliğinde trend, kurulum masrafını daha erken amorti eden, meyve verim ve kalitesini arttıran ve özellikle hasat vb. gibi işçilik masraflarını minimize eden yoğun dikim sistemlerine doğru gitmektedir. Yoğun dikim sistemlerinden beklentilerin karşılanabilmesi için, göz önünde bulundurulması gereken en önemli unsurlardan birisi iklim ve toprak şartlarına uygun anaç seçimi iken, bir diğeri ise uygun budama şeklinin uygulanmasıdır.