KRİZ DÖNEMLERİNDE PİYASA VE DEVLET

Uygarlık tarihi boyunca insan toplulukları birçok ekonomik krizle karşı karşıya kalmıştır. Toplumsal dönüşümler, yaşanan krizlerin de değişip dönüşmesine neden olmuştur. Krizlerde devletin nasıl bir rol oynaması gerektiğine dair literatürde çok çeşitli tartışmalar bulunur. Devletin aktif bir rol oynaması gerektiğini ileri sürenlerin karşısında devletin olabildiğince tarafsız olması gerektiğini iddia edenler bulunur. Şüphesiz yaşamın gerçeklikleri uçlarda değil ara bölgelerde ortaya çıkar. Bu nedenle piyasa yanlıları ile devlet yanlıları arasındaki fikir ayrılıkları da kaçınılmazdır.