KUTADGU BİLİG VE MENÂKIBU’L-KUDSİYYE MESNEVİLERİNDE SAVAŞ VE BARIŞA BAKIŞ

Türk mesnevî edebiyatı 11. yüzyılda Yusuf Has Hâcib’in Kutadgu Bilig eserinden başlayarak 19. yüzyılın ortalarına kadar çeşitli sahalarda Türk kültür ve medeniyetinin unsurlarını aksettirmesi yönüyle önemlidir. Bu çalışmanın amacı Türk edebiyatının bilinen ilk mesnevîsi Yusuf Has Hâcib’in Kutadgu Bilig adlı eseri ile 14. yüzyılda Elvan Çelebi’nin Menâkıbu’l-Kudsiyye fî Menâsıbi’l-Ünsiyye adlı eserindeki savaş ve barış kavramlarını incelemek ve şairlerin bu konudaki görüşlerini ortaya koymaktır.

Kategoriler: Etiketler: ,