JEOTERMAL CALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FARKINDALIĞI: BİR HTEA ÖRNEĞİ

Günümüz dünyasında, iş yaşamı ve iş hukukunun en can alıcı kısımlarından birini ihtiva eden iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin önceden sağlanarak uygulamaya koyulması ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının ortaya çıkma olasılıklarının düşürülmesi; İş görenler, işverenler ve sosyal güvenlik sistemleri açısından elzem öneme sahip neticelere yol açmaktadır.