TANINMAYI SAĞLAYAN İLK KONFREANS (LONDRA KONFERANSI VE TBMM)

23 Nisan 1920 de Türkiye büyük Millet Meclisi’nin açılıp, milli kurtuluş mücadelesinin siyasi teşkilatlanma yoluna gidilip, bağımsız bir hükümet olma gücünü göstermesi, 16 Mart 1920’de İtilaf Devletlerinin İstanbul’u işgal ve Meclisi Mebusanı dağıtmalarına bir cevap olduğu kadar, o sırada hazırlanmakta olan Sevres Antlaşmasının lüzumsuzluğunu de Batılılara hatırlatan bir uyarma idi. Fakat batılıların 10 Ağustos 1920’de Serves barışını İstanbul hükümetine imzalatmalarının da, Ankara’ya bir cevap olduğu gerçektir. Ancak bu cevap etkisizliğe mahkûm olacaktır. Eylül ayında doğu cephesinde başlayan Türk taarruzları, Ermenilere karşı kazanılana zaferler, Türk askerinin Gümrü’ye girişin ve nihayet 3 Aralık 1920 tarihli Gümrü Antlaşması, Milli Mücadelenin gücünü sadece mütereddit Sovyetlere göstermekle kalmamış, milli hareketin gerçek gücünü anlamak istemeyen Batılılara da gücü anlatmak istemiştir.