MATEMATİK EĞİTİMİNDE TEORİ VE UYGULAMA ÇALIŞMALARINDAN SEÇMELER

Dünyada yaşanan değişimler her alanda olduğu gibi doğal ve zorunlu bir şekilde eğitimde de değişimleri birlikte getirmektedir. Eğitimde değişen paradigmalar ışığında eğitim alanında yapılan çalışmalar da farklı boyutlar kazanmaktadır. Zorlu bir alan olarak Matematik Eğitimi de bu değişimlerden en çok etkilenen alanlar arasındadır. Matematik eğitiminde teori ve uygulama çalışmalarının birbirine paralel şekilde gelişip ilerlediği söylenebilir. Dolayısıyla Matematik Eğitimi alanında yapılan teori ve uygulama çalışmalarının bir arada veya bütüncül bir bakış açısıyla sunulmasının ilgi çekici olabileceği düşünülebilir.