MEDYADA GERÇEKLİK ALGISININ DÖNÜŞÜMÜ MEDYA VE DEZENFORMASYON

Günümüzün teknolojik olanakları bireyleri çevrelerinde olup bitenler hakkında anında haberdar olmalarını sağlarken, yaşanan bilgi kirliliği içerisinde doğru ve güvenilir enformasyona ulaşmak giderek güçleşmektedir. Her geçen gün dijitalleşen dünyamızda toplumlar medyatik gerçeklik ile karşı karşıya bulunmakta, söz konusu gerçekliğin algılanması medya aracılığıyla kitlelere öğretilirken, insanlara gerçek değil, çoğunlukla onun yerine kurgulanan gerçek gösterilmektedir.