MEKAN TASARIMINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR YAKLAŞIMLAR

Günümüzün ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kaynaklarında yaşanan sorunların faydalı çözümleri sürdürülebilir tasarım anahtar kelimesinde gizlidir. Bu düşünceden hareketle, sürdürülebilir tasarım alanında çalışmalar yapmış araştırmacıların değerli bilgi birikimleri ile katkı sağladıkları bu kitap oluşturulmuştur. Sürdürülebilir tasarım, temel üç kategoride değerlendirilebilir. Bunlardan ilki ve en eski uygulamalardan sayılabilecek olanı, doğadan esinlenme veya doğa ile birlikte tasarlamadır. Doğanın devinimsel yapısından esinlenen kinetik cephe uygulamalarının değerlendirildiği ilk bölüm çalışması dünyada bu sistemi kullanan ünlü yapıları incelerken, yedinci bölüm çalışmasında iyileştiren mimarlık uygulamalarını biyofili kavramı ile ele almaktadır. Beşinci bölümde ise iç mekanda kullanılan doğal ve sürdürülebilir malzemeler ile mobilya tasarımlarından örnekler değerlendirilmektedir.