SİSTER CALLİSTA ROY: ADAPTASYON MODELİ VE OLGU SUNUMU

Hemşirelik modelleri hemşirelere eğitim, yönetim, uygulama ve araştırmada yol gösterici olması bakımından büyük önem taşımaktadır. Roy Adaptasyon Modeli, en sık kullanılan hemşirelik modelleri arasında yer almaktadır. Roy Adaptasyon Modeli açıkça tanımlanmış bir hemşirelik süreci içermekte ve klinik uygulamaları yönlendirmede yarar sağlamaktadır. Bu model, hastanın bütüncül ihtiyaçlarını karşılayan nitelikli hemşirelik bakımına yön vermektedir. Ayrıca bu model, türetilen hipotezlerin test edilmesiyle yeni bilgiler üretebilmektedir. Roy Adaptasyon Modeli, hemşirelik uygulamasında, eğitiminde, araştırmalarında ve özellikle olgu sunumlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kategoriler: Etiketler: