MİMARİ TASARIMA GİR-İŞ-LER: Mimarlık Birinci Sınıf Stüdyo Belleğ

Mimari tasarıma gir-İŞ-ler: Mimarlık birinci sınıf stüdyo belleği”, kitabı Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi*, Mimarlık Bölümü birinci sınıf öğrencilerinin mimarlık ve tasarım ile karşılaştıkları ilk ortam olan stüdyo süreçlerinin beş eğitim öğretim yılına ait dökümünü içermektedir. Kitapta yer alan stüdyo çalışmaları, mimarlığın merkezinde olan tasarlama eyleminin düşünme-yapma deneyimini amaçlayan bir sürecin, kişiselleşmiş serüveninin belgelenmesidir. Kitabın birinci kısmı, stüdyo öğretim üyelerinin benimsediği teorik altyapıyı, ikinci kısım ise 2015-2020 yılları arasında on eğitim öğretim yarıyılına ait öğrenci çalışmalarını içermektedir.