MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ YAŞADIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: ADIYAMAN İLİ ÖRNEĞİ

İşletmeler ülke ekonomisinin temel yapı taşlarından birisidir. Verimli ve faal çalışan işletmeler için aktif ve doğru çalışan muhasebe sistemlerinin olması gerekmektedir. Muhasebe sistemlerinin amaçlara uygun çalışabilmesinde aktif rol alan muhasebe meslek mensuplarının da iş ve işlemleri artarak devam etmektedir. Muhasebe meslek mensupları değişen dünya ve koşullarda yeniliklere adapte olması gereken ve devlet ile mükellefi arasında köprü görevi üstlenen mesleklerin başında gelmektedir. Meslek mensuplarının sorumluluk alanlarının fazla olması ve ortaya çıkabilecek sorunların değişkenlik göstermesi bu çalışmayı yapmayı zorunlu kılmıştır. Bu çalışmada Adıyaman ilinde hizmet veren ve Adıyaman SMMMO’ya kayıtlı muhasebe meslek mensuplarının mesleki faaliyetlerinde karşılaştıkları problemleri belirlemeyi amaçlamaktadır.