TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDEKİ AR-GE TEŞVİKLERİ: TOKAT TEKNOPARK ÖRNEĞİ

Milli ekonomilerde büyüme; işgücü ve sermaye arzının verimliliğinin artırılmasına yönelik üretim faktörü (iş gücü, kapital, tabii zenginlikler) ve yeni ya da çok sayıda tabii kaynakların varlığı ile üretim faktörlerinin arzının artması biçiminde, teknoloji değişikliği veya sistem iç dinamikleri ile oynanması ile üretkenliğin ve fiziki koşullardaki faktör stoklarında belirli bir seviyeye değin büyümesi ile gerçekleştirilebilir. Ar-Ge çalışmaları neticesinde meydana getirilecek teknolojik inovasyon yaratma sürecinin bir limiti bulunmamaktadır. Dolayısıyla devletlerin Ar-Ge’ ye verdikleri değer, kalkınma ve gelişme hedeflerine ulaşabilmeleri için oldukça mühim bir husustur. Teknoparklar, Ar-Ge ve inovasyon merkezleri olarak gelişip bilim dünyasındaki bilginin ticarete dönüştürüldüğü alanlar olarak görülmektedir. Teknopark kavramı 1945’ li yıllardan sonra görülmeye başlanmış ve ardından tüm dünyada hızla çoğalmıştır. Kuruldukları ve faaliyete geçtikleri aşamalarda, devlet destekleri ile teknoparklara yönelik birçok teşvik ve destek verilmiştir….