OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ÇOK DİSİPLİNLİ ÇALIŞMALAR

Disiplinler arası bir bilim dalı olarak bilinen okul öncesi eğitim, temel eğitim sürecinin de ilkinde yer alır. Aileden başlayan ilk eğitimle birlikte anaokullarında formal olarak devam eden bu süreç bireylerin hem akademik hem de sosyal gelişimlerinde büyük öneme sahiptir. 20. Yüzyılın sonlarına doğru yaygınlaşmaya başlayan okul öncesi eğitim 21. Yüzyılın ilk çeyreğinde birçok ülkede %90’a varan bir okullaşma oranına ulaşmıştır. Her eğitim disiplininde olduğu gibi okul öncesi eğitimin yaygınlaşması ile bu alandayapılan akademik çalışmalar da hızla artmaya başlamış ve disiplinler arası bir dal olarak literatürde yerini almıştır.