YAPI SEKTÖRÜNDE METALİK MADENLER

Türkiye’nin kalkınma hamlesindeki lokomotif sektörlerden birisi metal sektörüdür. Metal sektörü, inşaat, otomotiv, enerji ve kimya gibi birçok sektörde uygulama alanı bulmaktadır. Sektör, Türkiye İstatistik Kurumu sınıflandırmasına göre demir-çelik ana sanayi ve demir-çelik dışındaki ana metal sanayi alt sektörlerinden oluşmaktadır. Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi ise değerli metal, alüminyum, kurşun, çinko, kalay, bakır ve demir dışındaki diğer metallerin üretimini içermektedir. Ana metal sanayi ekonominin genel durumuna paralel hareket eden, özellikle yapı sektörü, otomotiv sektörü ve alt yapı yatırımlarına önemli girdi sağlayan bir sektördür. Ülkemiz son dönemde paslanmaz çelik, nadir toprak elementleri, nikel, çinko ve kurşun yatırımlarında bulunmuştur. Bu sektörlere yapılan yatırımların yanı sıra, demir çelik ürün gamında daha nitelikli ve katma değeri yüksek ürünlere yönelimin sağlanması ve belirli bir potansiyele sahip ancak işletilmeyen metalik madenlerin ekonomiye kazandırılması sayesinde ülkemizin dış ticaret açığının tamamen kapatılacağı değerlendirilmektedir.