SAĞLIK BİLİMLERİNDE AKADEMİK GELİŞMELER I

Son yıllarda küresel çapta yaşanan savaşlar göçler ve pandemiler ülkelerin sağlık araştırmalarına ihtiyacını artırmaktadır. Değişen dünyada ülkeler kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için ekonomik ve sosyolojik planlamalara ihtiyaç duymaktadır. Bu planlamaları yapmak için sağlık araştırmalarına olan ihtiyacı artırmaktadır. Farklı bölümlerden oluşmuş bu eser, alanlarında uzman akademisyenler tarafınca son yıllarda yapılan sağlık alanındaki güncel gelişmeler kaleme alınmıştır.