PEYZAJ MİMARLIĞI ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR I

Doğa koruma, biyolojik onarım, kentsel ve kırsal alan kullanım planlaması gibi çalışmalarda önemli rol üstlenen Peyzaj Mimarlığı disiplini, insanın yakın çevresindeki mekânların organizasyonuna yönelik tasarım ve çevre düzenleme çalışmalarını ortaya koymaktadır. Peyzaj mimarları yapılı ve doğal çevrelerin planlama, tasarım, yönetim, koruma ve rehabilitasyonuna sanatsal ve bilimsel prensipler ile yeni anlayışlar ortaya koymaktadır. Peyzaj Mimarlığı; iklim değişikliği ile birlikte sürdürülebilir çevre odaklı çalışan tüm bilim alanların içinde stratejik bir konumdadır. Değişen çevreyle birlikte araştırmaların yönü de değişmiştir. Araştırmalarda farklı bakış açılarıyla sürdürülebilirlik kavramı ele alınmıştır. Dünya’da ve Türkiye’de güncel konular özelinde bu kitapta ayrı ayrı bölümler “Kent ekolojisi, eko-kentler, akıllı kentler, kent yerleşimi ve kent kimliği, arkeolojik peyzajlar, küresel kent siluetleri, kamusal açık yeşil alanlar, biyoçeşitliliğin insan sağlığı ve refahına etkileri, yağmur suyu yönetimi, vadi ve akarsu peyzajları, yeşil alanlarda sulama sistemi ve karşılaşılan sorunlar, yeşil alanlarda oluşan bitki artıklarının değerlendirilmesi, yeşil altyapı sistemleri, turizmplanlaması, gürültü yalıtımında peyzaj tasarımının önemi, sulak alanlar ve peyzaj” olarak ele alınmıştır.