SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA ULUSLARARASI AKADEMİK ÇALIŞMALAR VE TEORİK BİLGİLER-I

Sunulan bu kitap, sağlık bilimleri alanında çeşitli akademik çalışmalar ve teorik bilgileri ele alarak farklı eserlerin bir araya gelmesi ile bu alana farklı bir ışık tutan değerli eserlerden oluşmuştur. Her biri kendi alanlarında uzman akademisyenler tarafından kaleme alınan bu kıymetli eserler pek çok alana kaynak oluşturabilecek niteliktedir.