SAĞLIK BİLİMLERİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR VE PRATİK BİLGİLER 2

Tıp, eczacılık ve veterinerlik alanlarından bölümler içeren Sağlık Bilimlerinde Güncel Araştırmalar ve Pratik Bilgiler 2 kitabı 14 bölümden oluşmaktadır. Güncel araştırmaları ve pratik bilgileri bir arada sunmayı hedefleyen kitap serisinin birincisi 2022 yılında yayınlandı. Sağlık Bilimlerinde Güncel Araştırmalar ve Pratik Bilgiler 2 kitabı toplum sağlığını etkileyen farklı disiplinlerden güncel konuları ve pratik bilgileri içermektedir.