SAĞLIK BİLİMLERİNDE GÜNCEL BAŞLIKLAR III

Sağlık bilimleri akademik çalışmalarında disiplinler arası yaklaşım ve multidisipliner çalışmalar kaçınılmazdır. Sağlık bilimleri alanında hayatı kolaylaştırma amacı ile yapılan tanı, teşhis ve tedavi yaklaşımlarının iyileştirilmesi ve canlıların yaşam kalitesinin artırılması için bilim dallarının bir arada çalışması önem arz eder. Burada disiplinler arası diyalog ve çalışmalar, sorunları çözüme kavuşturmada, farklı seçenekler sunulabilmede, farklı bir vizyon ile konunun ele alınmasında ve çözüm üretebilme de büyük avantaj sağlamaktadır.