Sağlık Bilimlerine Multidisipliner Yaklaşım 2022

Bu kitap, sağlık hizmetlerinin multidisipliner yapısına uygun ve farklı konuları ele alarak bütüncül bir pencere oluşturan eserlerin bir araya gelmesinden oluşmuştur. Cerrahi hemşireliği, hemşirelik hizmetleri ve eğitimi, kadın sağlığı ve doğum hemşireliği, istatistik, halk sağlığı hemşireliği, göğüs hastalıkları, anatomi, tele- hemşirelik uygulamaları, üzerine konularını içerir. Gerek temel bilimler, gerek hemşirelik gerekse hekim uygulamalarını ele alır. Bu yönü ile sağlık hizmetleri sektörünün tüm alanlarına kaynak oluşturabilecek niteliktedir.