SAĞLIK HİZMETLERİNDE TEORİ VE UYGULAMALAR

Sağlık hizmetleri; bireyin sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların tedavisi, hastalık sonrası azalan fiziksel ve ruhsal becerilerinin rehabilitasyonun sağlanmasına yönelik sunulan hizmetlerin bütününü ifade etmektedir. Sağlık hizmetlerinin etkili ve kaliteli sunumu hastalıkların önlenmesinde ve toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu hizmetlerin sağlanmasında sağlık ekibi üyelerine özellikle de hemşirelere ve ebelere büyük görevler düşmektedir. “Sağlık Hizmetlerinde Teori ve Uygulamalar” adlı bu eserde, Yenidoğan Bebek Masajı, Yoğun Bakım Ünitelerinde Hasta Yakınlarının Yaşadıkları Stres ve Memnuniyet: Literatür Taraması, Meme Kanseri Risk Faktörleri ve Ebelerde Farkındalık Oluşturmak, İnmeye Yönelik Güncel Rehabilitasyon Uygulamaları gibi sağlık hizmetlerinin çeşitli alanlarında hazırlanmış çalışmalar yer almaktadır.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE TEORİ VE UYGULAMALAR

 • EDİTÖR:
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ SABAHAT COŞKUN
 • YAZARLAR:
 • PROF. DR. NEJLA CANBULAT ŞAHİNER
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ AYŞEGÜL DURMAZ
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLCAN BAHÇECİOĞLU TURAN
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ ZÜLFÜNAZ ÖZER
 • ARŞ. GÖR. DR. FATMA GÜNDÜZ ORUÇ
 • ARŞ. GÖR. DR. SAFİYE YANMIŞ
 • ARŞ. GÖR. EMEL ELEM
 • UZM. HEM. AYBÜKE İMRE
 • AYŞE KÜÇÜKTEPE
 • ISBN: 978-625-7562-86-7