SAĞLIK YÖNETİMİNDE GÜNCEL KONULAR

Yoksulluk, temel sağlık hizmetlerine erişim eksikliği, hızlı sanayileşme, kentleşme, büyük ölçekli demografik değişimler, göç ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak ülkeler çok çeşitli sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Buna paralel olarak da sağlık sisteminin karşılaştığı sorunlar giderek karmaşık hale gelmektedir. Bu sorunlar, sağlık sistemin doğası gereği multidisipliner bir perspektifle yaklaşılması gereken ve bu bakış açısından yoksun ele alındığında yanlış değerlendirilen, dolayısıyla çözülemeyen ve yeni problemler üreten meseleler olmaktadır. Sağlık sektörü bu sorunların bir kısmına kendi potansiyeliyle cevap bulmaya çalışır ancak bu meselelerin büyük kısmı, ilgili disiplinlerin de çözüm sürecine dahil edilmesiyle çözülebilir. Her ne kadar sağlık ve hastalığa ilişkin temel belirleyiciler sağlık sisteminin içerisinde bulunsa da çevre, su, sanitasyon, gıda, eğitim, istihdam, kent ve kırsal refah, konut, göç, ticaret, turizm, endüstriyel kalkınma ve enerji gibi sağlıkla yakından ilişkili konular sistemin dışında kalmaktadır. Bu noktada sektörler arası müdahaleler önem kazanmaktadır. Özellikle içinde bulunduğumuz günlerde deneyimlediğimiz Covid-19 salgını göz önünde bulundurulduğunda; küresel boyutta negatif dışsallığı bulunan ortak sorunlar olduğu, küresele ve yerele uyumlaştırılmış çözüm önerileri gerektiği aşikardır. Sağlık dışı alanları sağlığın içineentegre ederek sorunlara cevap aramak gerekmektedir.

SAĞLIK YÖNETİMİNDE GÜNCEL KONULAR

 • EDİTÖRLER:
 • ÖĞR. GÖR. DR. ŞERİFE ALEV UYSAL
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ RUKİYE ÇELİK
 • YAZARLAR:
 • PROF. DR. EROL ESEN
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ HASAN GÜL
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ İBRAHİM BOZKURT
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ RUKİYE ÇELİK
 • ÖĞR. GÖR. DR. ŞERİFE ALEV UYSAL
 • DR. MÜNEVVER BAYAR
 • ÖĞR. GÖR. MEHMET EMİN YAŞAR
 • ÖĞR. GÖR. MUSTAFA GÜL
 • ARŞ. GÖR. İZZET AYDEMİR
 • SERPİL AKBULUT
 • ISBN: 978-625-7139-40-3