TÜRKİYE EKONOMİSİ İŞLETME, İKTİSAT VE MUHASEBE AÇISINDAN KONJONKTUREL DEĞERLENDİRMELER

İktisadi politikaların temel amacı, ülke sınırları içerisinde var olan işletmelerin ekonomik sistem içerisinde en verimli şekilde çalışmalarını sağlayarak sonuç olarak ülke insanlarının refah seviyelerini yükselterek, güven ve huzur içerisinde yaşamalarını sağlamaktır. Bu açıdan ekonomik analizlerin temelini oluşturan işletmelerin başarı ve başarısızlıklarının tespit edilip çözüm yollarının bulunması; işletmelerde önemli bir fonksiyon olan muhasebe işlevinin en verimli şekilde yapılabilmesi için gerekli standartların geliştirilmesi; işletmelerin genel olarak karlılık düzeylerini etkileyen unsurların tespit edilip, karlılığa olumsuz etki yapan faktörlerin minimize edilmesi; genel ekonomi içerisinde cari açık, kredi hacmi, GSYİH, enerji politikaları, büyüme-ihracat ve beşeri sermaye gibi kavramların analiz ve yorumlanması oldukça önemlidir.

TÜRKİYE EKONOMİSİ İŞLETME, İKTİSAT VE MUHASEBE AÇISINDAN KONJONKTUREL DEĞERLENDİRMELER

 • EDİTÖR:
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ UMUT TOLGA GÜMÜŞ
 • YAZARLAR:
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET İÇÖZ
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ ARZU MERİÇ
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ CENGİZ GÜNEY
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ FERDİ KESİKOĞLU
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET YUNUS ÇELİK
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ MUHAMMED ORAL
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ NERİMAN YALÇIN
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ UMUT TOLGA GÜMÜŞ
 • ÖĞR. GÖR. DR. CAN YARDIMCI
 • DR. İRFAN ÖZEN
 • ENES ALTIOK
 • YONCA AYYILDIZ
 • ISBN: 978-625-7139-41-0