SAĞLIKTA AĞIR METALLER VE ESER ELEMENTLER

Çağımızda sağlık alanında yapılan araştırmalar insan vücudunu etkileyen farklı etkenlerin karmaşıklığını bizlere sunmaktadır. Bu etkenler arasında bulunan ağır metaller ve eser elementler sağlık uzmanları, araştırmacılar ve bilim insanları için büyük bir ilgi konusu haline gelmiştir. Bu kitap, ağır metal ve eser elementlerin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini ortaya koymak için yazılmıştır. Bu amaçla alüminyum, arsenik, bakır, bor, çinko, demir, flor, kadmiyum, kobalt, mangan, krom, kurşun, nikel ve selenyum elementleri geniş bir perspektiften ele alınarak sağlık üzerindeki etkileri detaylı bir şekilde incelenmiştir.