SAĞLIK BİLİMLERİ ÇALIŞMALARI

Sağlık, sadece hastalık veya sakatlığın olmaması değil, tam bir fiziksel, zihinsel ve sosyal refah hali yani tam bir iyilik durumudur. Değişen toplam çevrede uyum içinde ve bireylerin sağlıklı gelişimi temel öneme sahiptir. Tıbbi, psikolojik ve ilgili bilgilerin faydalarının tüm insanlara yayılması, sağlığın tam olarak sağlanması için esastır. Ulaşılabilir en yüksek sağlık standardına sahip olmak, ırk, din, siyasi inanç, ekonomik veya sosyal durum ayrımı yapılmaksızın her insanın temel haklarından biridir. Tüm halkların sağlığı, barış ve güvenliğin sağlanması için temel öneme sahiptir ve bireyler ile devletlerin tam iş birliğine bağlıdır.