SÎBEVEYH’İN AYET VE KIRÂATLERE YAKLAŞIMI

Dil, insanla insan ve insanla toplum arasında birleştirici ve iletişimi sağlayıcı olarak temel bir rol üstlenir. Dolayısıyla insanlar ve toplumlar ancak dilleri sayesinde var olabilirler. Yine dil; kültürün, duygu ve düşüncelerin ve bilginin taşıyıcısı olarak tarih boyunca bir milletin fertlerini birbirleriyle ve bir milleti diğer milletlerle bağlayan temel sistemlerden biri olmuştur. Bu nedenle insanı insan yapan ve diğer yaratılmışlardan ayırt eden temel özelliği dili olmuştur. Günümüzde iletişim araçları eskiye nazaran daha da gelişmiştir, ancak insanların, toplum veya tüzel kişilerin birbirleriyle kimi zaman anlaşılır bir iletişim kuramadıkları da görülmektedir.

Kategoriler: Etiketler: