SURİYE’DE ÇOCUK EDEBİYATI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Modern zamanda çocuklara yönelik geleneksel algı değişmiş ve çocukluk devresi önemsenen bir dönem olmuştur. Çocuk eğitimi bireysel bir çalışma alanı olmaktan çıkarak sosyal ve kültürel bir olguya dönüşmüştür. Çünkü çocuklar, eğitimini devlet ya da özel kuruluşlardan almaktadır. Çocuk eğitimi genel anlamda çocuk edebiyatıyla ilişkilendirilmesi sebebiyle gelişmiş ülkelerin birçoğunda çocuk edebiyatının desteklenmesi ve geliştirilmesi için her türlü imkân sağlanmıştır. Yıllık olarak yayımlanan kitap sayısının arttırılması, yazar ve şairlerin hediyeler veya ödüllerle teşvik edilmesi, çocuk edebiyatıyla ilgili konferans, toplantı ve panel gibi çok sayıda faaliyet tertip edilmesi bu çabaların bir göstergesidir. Son yıllarda çocuk edebiyatına olan ilginin artmasıyla çocuk edebiyatı ile ilgili eserler çeşitlenmiştir. Resmi kuruluşlar tarafından çocuk edebiyatı kitaplarının yazımı konusunda yazarlar teşvik edilerek kitap neşriyatına daha fazla önem verilmeye başlanmıştır.

Kategoriler: Etiketler: