YAŞLILARLA ÇALIŞANLAR İÇİN EMPATİYİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ

İnsanların farklılıkları sebebiyle sosyal çevrenin ve toplumsal değişmelerin etkisi kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. Bazı insanlar değişime ve gelişime rahat ayak uydurabilirken bazıları ise, özellikle risk grubundaki bireyler, bu sürece ayak uyduramamakta ve toplum içinde dezavantajlı konuma düşmektedir. Bu grupları desteklemek amacıyla hareket eden profesyoneller için yardım ilişkisinde iletişimin önemi büyüktür. Bu profesyonellerin riskgrubundaki bireyleri doğru olarak anlamaları ve anladıklarını onlara doğru şekilde aktarabilmeleri için empatik becerilerinin iyi olması beklenmektedir.