SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR

Günümüz koşullarında bilgi teknolojileri alanında yaşanan hızlı gelişmelere ek olarak COVID-19 koşullarının da getirmiş olduğu değişimler neticesinde gerek bireylerin gerekse de kurumların toplumsal yaşamdaki rolleri önemli bir değişim yaşamaktadır. Bu doğrultuda, bireylerin, grupların, toplulukların ve kurumların incelenmesi konusu daha önemli bir hale gelmektedir.

SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR

 • EDİTÖRLER:
 • DR. CAFER ŞAFAK EYEL
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ SERKAN GÜN
 • YAZARLAR:
 • PROF. DR. İLYAS ÖZTÜRK
 • DOÇ. DR. EROL KAPLUHAN
 • DOÇ. DR. GÜLŞAH ESER
 • DOÇ. DR. HÜSEYİN GÜRBÜZ
 • DOÇ. DR. SEYİT TAŞER
 • DOÇ. DR. YASEMİN BİLİŞLİ
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ ABDULLAH BALCIOĞULLARI
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ CEREN AVCİL
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ FATIMA GİMATDİNOVA
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ İLYAS TOPÇU
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ KAYA GÖKTEPE
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ KEMAL ER
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ YILDIZ BİLGE
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ YUSUF BİLGE
 • DR. OSMAN AYDIN
 • ÖĞR. GÖR. İ.ETHEM DAĞDEVİREN
 • ÖĞR. GÖR. ŞAKİR MİRZA
 • ARŞ. GÖR. HALİME ARSLAN GÜRDAL
 • ARŞ. GÖR. HASAN DURMUŞ
 • ARŞ. GÖR. ÜLKÜ TANKUT
 • AHMET ULUSOY
 • HATİCE DEMET TUZCU
 • ISBN: 978-625-7687-36-2