WITTGENSTEIN ÜZERİNE (KISA BİR İNCELEME)

20. yüzyıl dünyanın yaşadığı değişimler açısından özel bir yüzyıldır. Bu özellik felsefe tarihi çalışmalarında kendini çok net gösterir. Bir taraftan yüzyılın oluşumunu ve onu belirleyen dinamiklerin köklerinin kendinden önceki dönemlerde olması ve hatta bu köklerin yeni haller, biçimlerle bu yüzyılda yeniden kendini göstermesi, diğer taraftan bambaşka “yeniler”in önünü açması açısından önemlidir. Ana kavramları “değişim, gelişim ve hız” kavramları olarak tespit edilebilecek bu yüzyıl, bu kavramlar etrafında kendini gösterirken aynı zamanda aynı kavramlar üzerinde zıtların da birlikte varlığını ortaya çıkarmıştır. Bu çerçevede 20. yüzyıl, farklı görüşlerin aynı anda pratikte karşılık bulduğu biz yüzyıldır. Bir taraftan bilim-teknoloji dönem açısından belirli olurken diğer taraftan bilim-teknoloji eleştirisi kendini gösterir. Bir taraftan toplumcu yaklaşımlar önceki yüzyılın mirasıyla etkinleşirken diğer taraftan bireye yönelim artar. Bir taraftan tek-tipleşme dönemin realitesi olurken diğer taraftan çeşitlilikler ön plana çıkar. Bu durum, dönemin diyalektik ilerleyişiyle kendini sosyal bilimlerin her sahasında gösterir ve bir çalışmanın konusu haline gelir.