TARIM VE DOĞA BİLİMLERİNE GÜNCEL BAKIŞ

İnsanlığın var olmasıyla başlayan doğa bilimleri ve tarım, yerleşik hayata geçen insanlarla birlikte günden güne gelişmeye değişmeye devam etmiştir. Nüfusun hızlı artışı ile ortaya çıkan besin açığı ihtiyacı günümüzde tarımı vazgeçilemez bir duruma taşımıştır. Azalan tarım arazileri daha fazla ürün ve gittikçe bozulan iklimsel şartlarda daha verimli tarım ürünlerinin üretilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Karşılaşılan bu durum tarım alanlarında zirai üretim için yapılan çalışmaların önemini de arttırmıştır. Özellikle teknolojik gelişmelerin sürekli güncellenmesiyle tüm uygulamalarda bilimin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu kitap oluşturulurken öncelikli amacımız yeni gelişmeler ışığında tarımın ekonomik, ekolojik, teknolojik açıdan sürdürülebilir ve uluslararası arenada rekabet edebilen gelişmelerini bilim dünyası ile paylaşmaktır.