TARIMSAL BİTKİ BİLİMİNİN DİNAMİKLERİ

Tarım sektörü, insanlık tarihinin en temel faaliyetlerinden biri olup, bir ülkenin ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği için büyük öneme sahiptir. Tarım, gıda üretimi, istihdam yaratma, ekonomik büyüme, gelir dağılımı, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve gıda güvenliği gibi bir dizi faktörle yakından ilişkilendirilebilir. Dünya nüfusu hızla artmakta ve gıda talebi sürekli olarak artan bir eğilim göstermektedir. Bu bağlamda tarım sektörü, büyük talebi karşılamak için hayati bir rol oynamaktadır. Gıda üretiminin artırılması, sağlıklı ve besleyici gıdalara erişimi artırmanın yanı sıra açlık ve yetersiz beslenmeyle mücadele etmek açısından kritik öneme sahiptir. Tarım aynı zamanda endüstrilerin ve toplumların sürdürülebilir büyüme ve kalkınma hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan temel bir sektördür.