TELEVİZYON DİZİLERİNİN YEREL EKONOMİK ETKİLERİ Diriliş Ertuğrul Dizisi Örneği

Dijitalleşen Dünya’da kitle iletişim araçlarının kullanımı her geçen gün artmaktadır. Kitle iletişim araçları; eğlenme, dinlenme, vakit geçirme, eğitim vb. amaçlar doğrultusunda birçok alanda yaşamı etkileyerek sosyal bireylerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Televizyon; her yaştan insanın bildiği ve zamanının büyük bir çoğunluğunu geçirdiği medya araçlarından biridir. Kolay ulaşılabilmesi, radyo ve gazete gibi medya araçlarını da kapsaması televizyonun hızlı gelişim göstermesinde ve kabul edilmesinde etken olmuştur.