PERİFERİK İNTRAVENÖZ KATETER İLİŞKİLİ FLEBİT VE İNFİLTRASYON

İntravenöz uygulamalar, bazı ilaçların uygulanması, sıvı ve elektrolit eksikliğinin giderilmesi, asit-baz dengesinindüzenlenmesi, kan ve kan ürünleri takviyesinin yapılması gibi nedenlerle sık uygulanan hemşirelik uygulamalarındandır. İntravenöz kateterler ise bu amaçla en sık kullanılan araçlar arasında yer almaktadır. İntravenöz kateter uygulamaları sık kullanılan hemşirelik uygulamaları arasında yer almasıyla beraber bazı komplikasyonları da beraberinde getirmektedir. Flebit ve infiltrasyon bu komplikasyonlardan en sık görülenleridir. İntravenöz kateter bölgesinin bakımı, düzenli ve doğru yapıldığında bu komplikasyonların önüne geçilebilmektedir. Hemşireler, periferik intravenöz kateter ilişkili flebit ve infiltrasyon gelişiminin önlenmesinde ve gelişmesi durumunda uygun bakımın verilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.