TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ BAĞLAMINDA SAĞLIK EĞİTİMİ VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

Bağımlılık, toplum açısından ciddi sonuçları olan bir sorundur ve dünya genelinde hem madde bağımlılıkları hem de madde dışı bağımlılıklar bireysel, ailesel, bölgesel ve toplumsal düzeyde büyük problemlere sebep olabilmektedir. Özellikle genç nüfusu etkisi altına alan bağımlılık problemi, bireyleri üretim sürecinden alıkoymakta, finansal problemlerle beraber suçların artması, aile yapısının bozulması gibi olumsuzluklara sebep olabilmektedir. Ayrıca bir ülkede ekonomik gelişmeyle sağlık arasındaki karşılıklı ilişki göz önünde bulundurulduğunda, bağımlılığın ekonomik gelişmeyi de olumsuz etkilediği görülmektedir. Bu noktada hem madde bağımlılıkları hem de davranışsal bağımlılıklarla mücadele toplumsal açıdan büyük bir önem arz etmektedir. Bu mücadele öncelikle aile içi eğitim, okul çağı eğitimleri ve genel olarak sağlık eğitimi çabalarıyla başlamakta, sonrasında temel sağlık hizmetleriyle bütünleşmektedir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, temel sağlık hizmetlerinin ve sağlık eğitiminin açıklanması, bağımlılık konusunun irdelenmesi ve bağımlılıkla mücadelede temel sağlık hizmetleri ile sağlık eğitiminin rolünün ortaya konmasıdır.