TEORİK VE UYGULAMALI MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARI

Her geçen gün dünyada farklı ve yenilikçi yaklaşımların çıktığı görülmektedir. Bununla birlikte gelişen yeni teknolojik cihazlar ile bilim, sanayi, Ar-Ge faaliyetleri hızlı bir şekilde ivmelenmeye devam etmektedir. Bu çalışmalara en önemli katkı sağlayan bilim dallarından birisinin de mühendislik uygulamaları olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca son yıllarda özellikle disiplinler arası çalışmaların çok daha önemli olduğunu tıp, sanayi, savunma sanayi vb. birçok alanda ve akademik çalışmaları yakinen tüm dünya görmüştür. Bu kitabın en önemli amaçlarından birisi de disiplinler arası çalışmaların bir arada olarak tüm öğrencilerin, öğretmenlerin, akademisyenlerin, sanayicilerin, Ar- Ge çalışmaları yapan kişilerin, araştırmacıların ve bu alanlara ilgi duyan tüm insanlara fayda sağlaması adına yapılmıştır. Kitap çalışması toplamda sekiz bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerin içerikleri kısaca aşağıda ifade edilmiştir.