TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ I

Her canlı varlığını devam ettirebilmek için yenilenme ve adaptasyona ihtiyaç duyar. İnsanlar varlığını devam ettirmede kendi soyunun yanı sıra diğer türlere de katkı sunmaktadır. Bu da insana bahşedilen düşünme yeteneği sayesinde olmaktadır. Başlangıçta doğa olayları ile baş etmeye çalışan insanoğlu bilim sayesinde olayları ayrıntılı bir şekilde analiz ederek yeterli ve gerekli önlemleri almanın yanı sıra doğanın gücünü kendi lehine çevirmeyi de başarmıştır. Aşırı yağışları ve sel baskınlarını önlemek için barajlar yapmayı, rüzgârdan ve güneşten enerji elde etmeyi başarmıştır. Tıp alanında da olumsuz bir durumdan “botilizm toksini gibi” olumlu sonuç çıkarabilmeyi başarmıştır. Bütün bu kazanımlar büyük çaba ve gayretler neticesinde elde edilmiştir. Her alanda olduğu gibi tıp ve sağlık alanında da bilginin doğrulanması ve yanlışlanması, yenilenme, farklı bakış açıları ile gelişmeler hızla devam etmektedir. Teknolojik gelişmelere paralel olarak akıllı ilaç, robotik cerrahi ve yapay zekânın da kullanımı ile çok umut verici gelişmeler olmaktadır.