TÜRKİYE’DE EKONOMİK BÜYÜME:

Refahın ve gelişmişliğin en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilen ekonomik büyüme olgusu, gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkeler açısından temel makroekonomik hedefler arasında en başta yer almaktadır. Günümüzde ülkelerin büyüme üzerindeki ilgisi, daha çok ekonomik büyümenin nasıl artırılacağı ve bunun nasıl sürdürülebileceği üzerinedir. Kuşkusuz ekonomik büyümeyi teknolojik gelişme, doğal kaynaklar, ekonomik, sosyal, siyasal, demografik ve kültürel olmak üzere birçok faktör etkiler. Bu faktörlerin mevcudiyeti veya artışı ülkelerde büyüme ve kalkınma olarak karşımıza çıkar iken, bunların yokluğu veya eksikliği ise soru ve sorun olarak karşımıza çıkar. Bu kitapta da bu konu ve sorunlara odaklanmak amacıyla ortaya konulmuştur. Türkiye’de ekonomik büyümenin konu ve sorunları; BİR İLGİ, BİR İLİŞKİ ve BİR SORUN perspektifinden açıklanmaya çalışılmıştır.

TÜRKİYE’DE EKONOMİK BÜYÜME

  • EDİTÖR:
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ FUAT LEBE
  • YAZARLAR:
  • DOÇ. DR. YUSUF EKREM AKBAŞ
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ FUAT LEBE
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ FİLİZ GÜNEYSU ATASOY
  • ARŞ. GÖR. ZAFER DÖNMEZ
  • HATİP YURGİDE