TURİZM İŞLETMELERİNDE STRATEJİK MALİYET YÖNETİM ARACI OLARAK HEDEF MALİYETLEME VE UYGULAMA ÖRNEĞİ

Günümüzde meydana gelen sürekli değişim ve gelişmeler, tüketici istek ve ihtiyaçlarının farklılaşması ve artması bununla beraber kaliteli mal ve hizmet talebinin daha düşük fiyatlarla talep edilmesi ve bu talebi en düşük maliyet ve işletme içinde beklenen kâr ile karşılama isteği, teknolojinin üretim safhalarına oldukça dahil olması sonucu küreselleşen pazarlar hizmet sektörünün en önemli ayaklarından olan turizm sektöründe de yaşanan değişim ve gelişmelere paralel, değişmeyi ve gelişmeyi zorunlu hale getirmiştir. Bunun yanında turizm sektörü yelpazesinin geniş olması, sektörün tüm dünyayı içine alan ve insan memnuniyetine dayalı pazarının olması ve pazarda hizmet arzını sunacak işletmelerin her geçen gün artmasına ve pazarda rekabetin şiddetlenmesine neden olmaktadır.