OVER KANSERİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR VE TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kanserin ve tedavisinin kadın üreme işlevi üzerindeki etkileri giderek daha iyi belgelenmektedir. Genel olarak, genel popülasyonla karşılaştırıldığında, kadınların kanser teşhisi ve tedavisinden sonra hamile kalma olasılığı %38 daha azdır ve kanserin tüm teşhis grupları, sonraki gebeliklerin olasılığındaki azalmayla ilişkilendirilir. Bu durum göz önüne alındığında, artık hastaları tedavinin zararlı etkilerinden korumak için yöntemler geliştirmeye acil bir ihtiyaç vardır. Bu nedenle bu gözden geçirme, yumurtalığı kemoterapinin neden olduğu hasara karşı korumaya yönelik potansiyel tedavilerin etkinliğini, bugüne kadar yalnızca klinik öncesi çalışmalar, özellikle hayvan modelleri için bildirilen çalışmalarla değerlendirmektedir.