TÜRK HALK ANLATMALARINDA DEĞERLER EĞİTİMİ

İnsan, çevresinden en fazla etkilenen, kendisini yetiştirme yeteneğine en fazla sahip olan varlıktır. Sosyal bir varlık olduğu için bulunduğu her ortam aile, okul, arkadaş ve iş çevresi, yaşadığı, gezip dolaştığı yerlerde bulunan insanlar gibi etrafını saran diğer insanlar ve hayatındaki çeşitli etmenler, yaşadıkları, onun kişiliğini etkiler ve kişiliğinin oluşmasını sağlar. Halk anlatmaları, vaktin içini doldurmak, zamanı eğlenceli geçirmek, doğrudan verilmeyen iletileri kimseyi üzmeden, kırmadan, rencide etmeden vermek amacıyla oluşturulmuş, anlatılmış, nesilden nesile aktarılarak günümüze ulaştırılabilmiş ürünlerdir. Bizim, kültürel mirasımızdır. Nesilden nesile anlatılarak belli bir birikim oluşturmuşlardır. Bu birikimin de gelecek nesillere aktarılması gerekir.