TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI I

Tarih metodolojisinde alanın her noktasına nüfuz edilebilmesi için konuların bölünmesi esas olarak kabul edilmiştir. Bu bağlamda Türk Tarihinin doğru ve detaylı incelenebilmesi için de gerek zamanlar gerekse konular olarak bölünmeler yapılması zorunluluktur. Türklerin tarih sahnesinde yer aldığı binlerce yıl içerisinde gerek yaşadıkları bölge gerekse Dünya, tarih, kültür ve medeniyetine önemli katkılarda bulundukları aşikardır. Bu katkıların gün yüzüne çıkarılmasındaki görev önceliği elbette ki Türk bilim insanlarına düşmektedir. Bu kitabın hazırlanış amacı da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. (Afetinan, Atatürk Hakkında H. B., S. 297)” sözü doğrultusunda Türk bilim insanlarına kendi tarihilerine hizmet etme şansı vermek ve Türk çocuğunun ecdadını daha yakından tanımasına katkı sağlamak olarak belirlenmiştir.