TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA YAŞAMINDAKİ HUKUKSAL DÜZENLEMELERİN KADIN İSTİHDAMINA ETKİLERİ

Sanayi Devrimi ile birlikte üretim ve istihdam yapısında meydana gelen değişikliklerden dolayı kadınlar çalışma yaşamında etkin bir rol oynamaya başlamışlardır. Ne var ki sanayileşmenin çalışma hayatına olumlu katkıları yanında olumsuz getirileri de olmuştur. Kötü çalışma koşulları ve uzun çalışma saatleri olumsuzlukların başında gelmektedir. Söz konusu olumsuz koşullardan en çok etkilen gruplardan biri de kadınlardır. Bu olumsuz koşullar sebebiyle kadınların hukuksal düzenlemelerle korunması ihtiyacı doğmuştur. Yürürlüğe konulan yasal düzenlemeler ile kadınların çalışma koşul ve saatleri düzenlenmiş, analık hakları gibi sosyal güvenliğe yönelik koruyucu düzenlemeler hayata geçirilmiş ve hukuksal anlamda çoğu kadının çıkartılan bu haklardan yararlanması sağlanmıştır.