MADDİ DURAN VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİNDE BOBİ FRS

1990’lardan sonra hızlıca gelişen bilgi, iletişim ve üretim teknolojileri birçok alanı etkilemiştir. İletişim teknolojilerinde ve ekonomideki gelişmeler uluslararası piyasalarda işletmelerin faaliyetlerinin artmasına yol açmıştır. Artan ticari ve ekonomik ilişkiler ülkeleri birbirlerine yakınlaştırmış ve bazı noktalarda ortaklaşa iş birliği yapmaya zorunlu kılmıştır. İşletmelerin yeni pazarlama açılma istekleri, daha fazla kar arayışları, uluslararası piyasalarda şirket birleşmelerine, ortaklıklara ve şirket satın almalarına yol açmıştır. İşletmelerin küresel boyutlarda faaliyet göstermesi, ülkelerin farklıyerel mevzuatlara sahip olmaları, şirket yönetimi ve finansal bilgi kullanıcıları açısından birçok problemi beraberinde getirmektedir. İşletmelerin faaliyet gösterdikleri ülkelerin yerel mevzuatlarına göre finansal tablolarını oluşturması, işletmelerin muhasebe verilerini doğru yansıtamaması, finansal tabloların karşılaştırılabilir olmaması ve işletmelerin farklı ülkelerde farklı finansal tablolar oluşturması maliyet ve zaman alıcı bir süreç haline gelmiştir.

MADDİ DURAN VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

  • SAİDCAN ÖZGÖRMEN
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ FATMA İZMİRLİ ATA
detayliarama