TÜRKİYE’DE İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ VE YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNDE İDARİ VESAYET DENETİMİ

Devlet oluşumlarının nasıl gerçekleştiği sosyal bilimcilerin araştırmalarının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Kimi düşünürlere göre devlet insanların bir araya gelerek yaptıkları bir sözleşme ürünü iken bazı düşünürler de devleti ekonomik, siyasi ve biyolojik nedenlere dayandırmaktadır. Tarih boyunca devlet tanımları değişkenlik gösterse de günümüzde devlet kavramı üç ana unsurdan ibarettir: millet, ülke ve egemenlik. Ortaya çıkış süreçleri konusunda ortak düşünce olmamakla birlikte devletler genel görüşe göre sınırları içerisinde yaşayanların çıkarını koruyup, ortak ihtiyaçlarını giderecek bir üst otoritedir.