TÜRKİYE’DE MUHASEBE DENETİMİ

Muhasebenin ürettiği mali tabloların, uluslararası muhasebe standartlarına ve denetim standartlarına uygun olarak inceleyerek, hazırlanan muhasebe bilgilerinin güvenilirliğini arttıran, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki finansal sistemin bir parçası olan bağımsız denetim ekonomik sistemin temel bir parçasını oluşturmaktadır. Bağımsız denetçilerin hazırladığı denetim raporları ilgi duyan bütün kesimleri ilgilendirir. Türkiye’de bağımsız denetimin gelişimi ekonomik gelişmelerle paralel bir şekilde ivme kazanmıştır. Ülkemizde bağımsız denetimle ilgili ilk yasal düzenlemelere 1987 yılında olmuştur. Sonraki yıllarda bağımsız denetim ile ilgili çalışmalar SPK, BDDK dışında gelişerek artmıştır.