Uluslararası Göç Bağlamında Türkiye’deki Suriyeli Göçmenlerin Mekânsal Yoğunlaşması

Çalışmada, Suriyeli göçmenlerin Şanlıurfa’ya yoğunlaşması üzerinde fiziksel yakınlıkla birlikte Suriyeli göçmenler ile Şanlıurfa arasındaki özgün ilişkilerin belirleyici olduğu gözlenmiştir. Bu kapsamda akrabalık ilişkileri, aşiretsel bağlar, sosyal ağlar, tarihsel ilişkiler, coğrafi beraberlik, etnisite, dil, din, kültürel benzerlik ve Şanlıurfa’nın toplumsal yapısı ön plana çıkan unsurlardır. Bununla birlikte iş benzerliği ve ‘ucuz kent’ bu süreçte etkili olan yapısal faktörler arasında yer almıştır. Sözü edilen unsurlar yumuşak bir göç sürecinin yaşanmasında belirleyicidir. Ancak Şanlıurfa’nın enformel toplumsal ilişkileri ve Suriye ile benzer geleneksel yapısı bazı istismar alanların şekillenmesinde ve göç endüstrisinin gelişmesinde de etkilidir. Şanlıurfa’nın ekonomik ve demografik dezavantajlı konumu, göçmenler ile bölge halkı arasında problem kaynağı oluşturmaktadır.